quarta-feira, 18 de abril de 2012

Bibliografía da voz

Ir a blog en español ···>


Cito a continuación unha serie de títulos relacionados co eido da técnica vocal, por se poidesen resultar de interese a estudantes de canto, actores, profesionais da voz en xeral, ou posibles persoas que simplemente sintan curiosidade por iste apaixoante mundo.

Ainda que se trata de obras que conozo de primeira man, xa que todas elas forman actualmente parte da miña biblioteca persoal, non ha de tomarse iste artigo como unha recomendación a cegas. Ó meu xeito de ver, a lectura diste tipo de libros débese realizar coa debida precaución: o que pra un alumno avanzado, dada a súa amplitude de criterio, pode constituír un importante complemento, podería chegar a converterse, en mans dun principiante, nun mecanismo xerador de conceptos erróneos, vicios e mesmo lesións irreversibles.

A voz é un recurso moi delicado; o seu estudo cómpre levalo a termo, sempre, baixo a supervisión dun experto. Según a miña humilde opinión, baseada en máis de trinta anos de estudo e dedicación a esta profesión, os libros deberíanse tomar como o que son: recomendacións e anotacións de experiencias adquiridas por estudosos do tema que en ningún caso poden substituír a un bo profesor.

Istes consellos parten da millor das intencións, que non é outra que previr ó principiante contra vendedores de fórmulas máxicas e ensinantes mercenarios, non sendo o meu desexo entrar en ningún tipo de polémica, xa que, en definitiva, cada un é dono da súa propia voz, tendo completa liberdade pra facer con ela o que considere máis oportuno.
Alexander, F. Matthias; Maisel, Edward 
La técnica Alexander : 
el sistema mundialmente conocido para la coordinación cuerpo-mente
Barcelona: Paidós Ibérica, 1995
272p. ISBN 10: 8449301378 / ISBN 13: 9788449301377

Alió, Myriam
Reflexiones sobre la voz
Barcelona: Clivis, 1983
221 p. ISBN: 84-85927-05-2

Bañó Llorca, Fernando
La antitécnica
Madrid: Alpuerto, 2001
255 p. ISBN: 84-381-0388-X

Caballé, Montserrat; Perelló Jorge; Guitart, Enrique
Canto-Dicción, Foniatría estética.
Parte de: Audiofonía y logopedia, vol. IV
2ª ed. Barcelona: Editorial científico-Médica, 1982
305 p. ISBN: 84-224-0636-5

Caruso, Enrico; Tetrazzini, Luisa
L’art de cantar
escritos publicados pola Metropolitan Company Publishers. Nova York, 1909
Alier, Roger (trad.)
Barcelona: Laertes, 1987
93 p. ISBN: 84-7612-043-5

Ferrer Serra, Joan S.
Teoría y práctica del canto
A. Ros Marbà (prol.)
Barcelona: Herder, 2001
213 p. ISBN: 84-254-2134-9

Kraus, Francisco
El canto y su técnica
Ensaio inédito cedido polo autor

Lips, Helmut
Iniciació a la tècnica vocal
4ª ed. Lleida: Orfeó Lleidatà, 1989
44 p. ISBN: 84-400-3561-6

Mena González, Ana de
Educación de la voz, Principios fundamentales de ortofonía
2ª ed. Málaga: Aljibe, 1996
163 p. ISBN: 84-87767-23-0

Miró i Claria, Mª del Àngels
Métode pràctic de cant
Barcelona: MF, 1989
191 p. ISBN: 84-86950-00-7

Riggs, Seth
Cantar como las estrellas
Porty (trad.)
Madrid: Nueva Carisch España, 2004
104 p. Adxunta 2 Cds

Rossi della Riva, Giusseppe
Aclaraciones sobre la escuela italiana del “Bel canto”.
Tres conferencias pronunciadas en la sala Ricordi en Buenos Aires.

Bos Aires: Ricordi, 1955
90 p. Sen ISBN

Torres, Begonya; Gimeno, Ferran
Bases anatòmiques de la veu
Barcelona: Proa, 1995
157 p. ISBN: 84-8256.051-4

Viñas, Francisco
El arte del canto
2ª ed. Barcelona: Casa del libro, 1963
388 p. Nº rex.: B.386-1963

Diccionari d’otorinolaringologia
Barcelona: Termcat, centre de terminologia, 2001
194 p. ISBN: 84-393-5559-9

Sem comentários: