quarta-feira, 11 de abril de 2012

As sensacións adquiridas intuitivamente

Ir a blog en español ···>

As sensacións corporais adquiridas intuitivamente funcionan só temporalmente. É importante localizalas e concretizalas, mesmo definilas verbalmente pra poder recuperalas e reconducilas durante os exercicios diarios; de non facelo así acabarán por mesturarse e confundirse con outras novas sensacións, e atoparémonos de novo en terreo descoñecido, xa que o noso corpo está en perpetuo cambio.

Cando, despois de sesións de traballo, consigamos descubrir unha nova sensación interior, durante os días vindeiros é importante non descoidar os exercicios periódicos pra intentar por tódolos medios fixala na memoria, aproveitando unha fantástica ocasión que quizais poderiamos tardar meses, ou mesmo anos, en volver atopar. 

O único xeito de perfecionar a técnica consiste en repetir reiteradamente os bos hábitos pra que deste xeito o noso cerebro os vaia incorporando como propios de maneira natural. A partir daquí habemos de estar abertos e abertas a posibles novas sensacións que iremos á súa vez concretizando e definindo, e mesmo incorporando á nosa base de hábitos consolidados, mediante a táboa diaria de exercicios, se así o consideramos oportuno.

Sem comentários: