domingo, 22 de abril de 2012

Luisa Tetrazzini: No tocante á respiración no canto

Ir a blog en español ···>

"No tocante á respiración coido, como noutras cousas relativas ó canto, que a medida que un continúa e practica, por moito tempo que un leve cantando, constantemente lle xorden novas sorpresas. Pódeste ter acostumado durante anos a emitir unha determinada nota dun certo xeito, e dispois de moito tempo descobres que, por moi boa que sexa esta maneira, hai aínda outra millor".

Luisa Tetrazzini, Nova York 1909Luisa Tetrazzini (Florencia, 29 xuño 1871 - Milán, 28 abril 1940) 

Sem comentários: