segunda-feira, 5 de setembro de 2011

Creto á "Filosofía popular"

 Ir a blog en español ···>

Coido que se acostuma a darlle excesivo creto á "Filosofía popular". Négome a someterme a esa cerrazón; prefiro camiñar no límite do risco, vivir na incertidume da excepción.

Reclamo o direito a equivocarme, a experimentar o xa experimentado. Cada un de nós constitúe un mundo en si mesmo. Todos e todas podemos e debemos re-inventar o cotián. Cuestionar, sen agresión, a norma.

Sem comentários: