domingo, 4 de setembro de 2011

Paciencia, atención e constancia nos exercicios

Ir a blog en español ···>

O efecto dos exercicios diarios de respiración e relaxación non se comezará a percibir ata pasados algúns meses, pero serán necesarios varios anos pra lograr unha fixación consolidada e un dominio das sensacións internas; e aínda entón será imprescindible manter o ritmo da periodicidade pra non perder a consciencia adquirida, e continuar a perfeccionar a técnica.

Pero esto non debe desanimarnos. En realidade trátase dunha disciplina máis; a medida que unha serie de hábitos se vaian instalando en nós, o noso corpo irase adaptando docilmente, de xeito natural e progresivo, a ese novo funcionamento. Simplemente convén non esquecer que diariamente xorden axentes externos que inciden negativamente no noso equilibrio interior, trátase de intentar non baixar a garda.

Sem comentários: